ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


مشاهده دامنه ها بر اساس دسته بندی

دامنه
هزینه ثبت
هزینه انتقال
هزینه تمدید
.com
2,880,000 ریال
1 سال
2,880,000 ریال
1 سال
2,880,000 ریال
1 سال
.net
2,990,000 ریال
1 سال
2,990,000 ریال
1 سال
2,990,000 ریال
1 سال
.org
3,850,000 ریال
1 سال
3,850,000 ریال
1 سال
3,150,000 ریال
1 سال
.biz
15 ریال
1 سال
15 ریال
1 سال
15 ریال
1 سال
.info
4,700,000 ریال
1 سال
4,700,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال

لطفا دسته بندی مورد نظر را انتخاب کنید!

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* TLD های خاص و دامنه های اخیراً تازه شده را حذف می کند