هاست سی پنل ایران

هاست سی پنل ایران 1 گیگابایت 9 عدد
 • فضا 1 گیگابایت
 • پرسرعت وب سرور Litespeed
 • کنترل پنل cPanel
 • لوکیشن ایران / پارس آنلاین
 • امکانات / نامحدود
 • مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند
هاست سی پنل ایران 2 گیگابایت 11 عدد
 • فضا 2 گیگابایت
 • پرسرعت وب سرور Litespeed
 • کنترل پنل cPanel
 • لوکیشن ایران / پارس آنلاین
 • امکانات / نامحدود
 • مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند
هاست سی پنل ایران 5 گیگابایت 10 عدد
 • فضا 5 گیگابایت
 • پرسرعت وب سرور Litespeed
 • کنترل پنل cPanel
 • لوکیشن ایران / پارس آنلاین
 • امکانات / نامحدود
 • مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند
هاست سی پنل ایران 10 گیگابایت 10 عدد
 • فضا 10 گیگابایت
 • پرسرعت وب سرور Litespeed
 • کنترل پنل cPanel
 • لوکیشن ایران / پارس آنلاین
 • امکانات / نامحدود
 • مجهز به آنتی شلر eXploiter و اسکنر قدرتمند